Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Khế ước do bên thứ ba giữ có thể là một bên thứ ba không liên quan nào đó và mỗi bên đều có những yêu cầu riêng đối với việc cấp giấy phép cho bên thứ ba đó. Một số vùng của đất nước, chỉ các luật sư có giấy phép mới được quyền hành động với tư cách là bên thứ ba giữ khế ước.

Có hai lý do quan trọng cho việc lựa chọn một công ty uy tín: 1) Quá trình thực hiện và đóng các giao dịch bất động sản đòi hỏi vốn kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn dồi dào; 2) Người giữ khế ước chịu trách nhiệm bảo toàn và phân bổ hợp lý các quỹ và các tài liệu cần thiết để có thể hoàn tất giao dịch thành công.

Những người giữ khế ước là các công ty có uy tín như Fidelity National Title, nói chung đều rất giàu kinh nghiệm và đã được đào tạo về các thủ tục bất động sản, bảo hiểm quyền sở hữu, thuế quan, chứng thư và bảo hiểm.

Tính công bằng

Người giữ khế ước phải đảm bảo sự công bằng trong toàn bộ quá trình xử lý kế ước. Thông thường, người đó sẽ thể hiện phong thái ứng xử lịch sự, có phần mang tính chất lễ nghi khi xử lý với các bên về vấn đề khế ước, luôn đối thoại về những vấn đề sắp xảy ra về khế ước. Hành xử mang tính chất lễ nghi như vậy là nhằm có lợi cho tất cả các bên liên quan, vì người giữ khế ước phải tuân theo các chỉ dẫn của cả đôi bên mà không thiên vị bên nào.

 

Khế ước đặc biệt

Khế ước người cho vay

Tuổi thọ của khế ước

Khế ước cộng đồng mới

Khế ước thương mại

Điều gì xảy ra trong khế ước

Ai có thể giữ khế ước?

Các chỉ dẫn cho người giữ khế ước

Mỗi bên làm gì trong khế ước

Đóng khế ước và sự phân chia các khoản tiền phải trả