Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Người giữ Khế ước thực hiện công việc của mình dựa trên những hướng dẫn của bên bán và bên mua. Trên khắp đất nước, quy trình khế ước rất khác nhau nhưng vai trò của những người giữ khế ước thì vẫn như nhau. Tuỳ thuộc vào tập quán của địa phương, người giữ khế ước có thể thực hiện công việc từ thoả thuận mua hoặc bán và bất kỳ chỉ dẫn cho vay khế ước nào và/hoặc chỉ dẫn khế ước riêng lẻ được lập ra theo sự chỉ đạo của các bên bán và mua trong giao dịch.

Các hướng dẫn này là văn bản viết, có chữ ký của các bên, hướng dẫn người giữ khế ước những bước cụ thể để tiến tới kết thúc khế ước.

Các hướng dẫn thông thường bao gồm:

  • Cách thức để người giữ khế ước tiếp nhận và nắm giữ giá bán mà người mua trả.
  • Điều kiện mà theo đó sự gián đoạn hay phá vỡ hợp đồng mua bán dẫn đến việc chấm dứt khế ước trước khi nó được khép lại.
  • Hướng dẫn và cấp phép cho người giữ khế ước để giải ngân cho phí lưu trữ, chính sách bảo hiểm quyền sử dụng, tiền hoa hồng bất động sản, và mọi chi phí kết thúc phải chịu trong quá trình giữ khế ước.
  • IHướng dẫn phân chia tỉ lệ thuế và bảo hiểm.
  • Hướng dẫn trả quyền giữ thế chấp trước và chi phí bất động sản và phân phối tiền bán thực.

Do người giữ khế ước chỉ có thể tuân theo những hướng dẫn đã nêu, và không thể vượt ra ngoài phạm vi đó nên việc những hướng dẫn trên được trình bày rõ ràng và hoàn thiện một cách chi tiết đóng vai trò vô cùng quan trọng.

 

Khế ước đặc biệt

Khế ước người cho vay

Tuổi thọ của khế ước

Khế ước cộng đồng mới

Khế ước thương mại

Điều gì xảy ra trong khế ước

Ai có thể giữ khế ước?

Các chỉ dẫn cho người giữ khế ước

Mỗi bên làm gì trong khế ước

Đóng khế ước và sự phân chia các khoản tiền phải trả