Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

THÔNG TIN VỀ NATIONAL TITLE

Website Thông tin về National Title (www.fntiweb.com) cung cấp thông tin bảo hiểm quyền sở hữu tại các bang bao gồm thuế thế chấp/chuyển nhượng, lệ phí hồ sơ/yêu cầu và mẫu.

Chi tiết...


DỊCH VỤ QUYỀN SỞ HỮU & KHẾ ƯỚC

Công ty Bảo hiểm Fidelity National Title là một trong số những công ty bất động sản hàng đầu quốc gia chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm quyền sở hữu và khế ước tại 49 bang, Quận Columbia, Puerto Rico, Đảo Bahamas và Virgin.

Chi tiết...


CONTRACT SERVICING (DỊCH VỤ HỢP ĐỒNG)

Dù cho tổ chức của bạn có muốn tận dụng nguồn vốn bên ngoài từ các chứng từ của người bán, hoặc bạn là một cá nhân có chứng từ, Contract Servicing có đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức để phục vụ bạn và khách hàng của bạn.

Chi tiết...


CÁC DỊCH VỤ YÊU CẦU THEO CÁ NHÂN

Mục tiêu của Fidelity là tối đa hóa chất lượng phục vụ bạn bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thúc đẩy và xúc tiên quy trình đóng quyền sở hữu. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ quyền sở hữu và khế ước trên cả nước, Fidelity cũng cung cấp cho khách hàng hàng loạt các sản phẩm bổ sung khác liệt kê dưới đây. Khi lần đầu tiên liên hệ với một đại diện của Fidelity để đóng dịch vụ của mình, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một môi trường đáp ứng và giải quyết các vấn đề của bạn, giúp bạn thành công.

Chú ý: Một số dịch vụ có thể không có tại các cơ sở chi nhánh của Fidelity. Để biết thông tin danh sách các dịch vụ địa phương, hãy vào thăm trang web cơ sở chi nhánh Fidelity tại địa phương của bạn Fidelity.