Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Bên bán:

 • Cung cấp chứng thư hợp pháp cho bên mua với sự có mặt của người giữ khế ước.
 • Cung cấp bằng chứng về thanh tra những thiếu sót và công tác sửa chữa theo yêu cầu.
 • Cung cấp các tài liệu yêu cầu khác như hoá đơn thuế, địa chỉ của những người giữ thế chấp, các chính sách bảo hiểm, giấy tờ bảo hành đồ dùng hoặc hợp đồng bảo hành nhà, ...

Bên mua:

 • Cung cấp tiền yêu cầu, và tiền vay, để trả cho giá bán với sự có mặt của người giữ khế ước.
 • Cung cấp đủ tiền cho nhà và bảo hiểm quyền sở hữu.
 • Chuẩn bị tiền vay cho người giữ khế ước.
 • Cung cấp chứng thư uỷ thác hoặc thế chấp bảo đảm vốn vay.
 • Thông qua mọi báo cáo thanh tra, báo cáo sơ bộ đối với bảo hiểm quyền sở hữu ... theo yêu cầu của văn bản thoả hiệp mua bán
 • Thực hiện đầy đủ những điều kiện ghi cụ thể trong hướng dẫn khế ước do bên thứ ba giữ.

Bên cho vay (nếu áp dụng):

 • Lập bộ chứng từ đi vay cho người mua/người vay
 • Cung cấp tiền vay cho người giữ khế ước.
 • Hướng dẫn người giữ khế ước về những điều kiện mà theo đó khoản vay được sử dụng.
Người giữ khế ước:

 • Công khai lệnh bảo hiểm quyền sở hữu
 • Đạt sự phê duyệt của bên mua đối với Báo cáo Sơ bộ/Cam kết quyền sở hữu, thanh tra những phiền phức.
 • Nhận tiền của người mua và/hoặc người cho vay.
 • Phân chia tỉ lệ thuế, tiền thuê,...
 • Giải ngân cho phí bảo hiểm quyền sử dụng, phí lưu trữ, tiền hoa hồng bất động sản, tiền thanh toán quyền giữ thế chấp,...
 • Chuẩn bị bản thông báo cuối cùng cho mỗi bên, xác định rõ số tiền trả cho các dịch vụ và chi phí phụ thêm để khép khế ước do bên thứ ba giữ
 • Lưu trữ tài liệu cho vay và chứng từ, giao chứng từ, tài liệu cho vay và tiền lần lượt cho bên mua, bên cho vay và bên bán, kết thúc khế ước do bên thứ ba giữ.
 • Công bố các bản thông báo cuối cùng và gửi cho bên mua, bên bán và bên cho vay.

Thắc mắc?

Nếu bạn muốn biết thêm về quá trình khế ước do bên thứ ba giữ, xin vui lòng gọi điện cho văn phòng đại diện của Fidelity National Title tại địa phương. Nhấn chuột vào mục Văn phòng chỉ định trên thanh công cụ bên trên.

 

Khế ước đặc biệt

Khế ước người cho vay

Tuổi thọ của khế ước

Khế ước cộng đồng mới

Khế ước thương mại

Điều gì xảy ra trong khế ước

Ai có thể giữ khế ước?

Các chỉ dẫn cho người giữ khế ước

Mỗi bên làm gì trong khế ước

Đóng khế ước và sự phân chia các khoản tiền phải trả