Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Khế ước cho bên thứ ba là một thoả thuận trong đó một bên thứ ba không thiên vị, gọi là bên giữ khế ước, giữ các tài liệu pháp lý và vốn thay cho bên mua và bên bán, và phân chia tài liệu và vốn theo hướng dẫn của hai bên.

Những người mua bán bất động sản thường mở một khế ước cho bên thứ ba để được bảo vệ và thuận tiện. Bên mua có thể hướng dẫn người giữ khế ước thực hiện giải ngân theo giá mua khi đã thoả mãn những điều kiện tiên quyết và các điều kiện nhất định. Bên bán có thể hướng dẫn người giữ khế ước giữ những văn bản chứng từ cho bên mua tới khi nào bên mua đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bên bán, bao gồm việc nhận được số tiền theo giá mua bán. Cả hai bên mua và bán đều dựa vào người giữ khế ước để thực hiện trung thực các hướng dẫn nhất quán cho nhau liên quan tới vụ giao dịch và tư vấn cho họ nếu có hướng dẫn nào đó không nhất quán giữa hai bên hoặc không thể thực hiện được.

Fidelity National Title cung cấp các dịch vụ khế ước chuyên nghiệp thuận lợi cho người mua và người bán vì cả hai bên đều có thể tiến hành các thủ tục riêng rẽ nhưng lại đồng thời trong việc khảo sát, báo cáo, thực hiện vay vốn, chứng từ, và giấy tờ khác, sử dụng những người giữ khế ước như là điểm ký thác trung tâm. Nếu các hướng dẫn từ các bên đối với khế ước được soạn thảo rõ ràng, đầy đủ chi tiết và hoàn toàn nhất quán thì người giữ khế ước có thể tiến hành các thủ tục, hoạt động thay mặt họ mà không cần phải tham khảo ý kiến gì thêm. Điều này sẽ giúp tiết kiệm được thời gian và tạo điều kiện giúp giao dịch thành công.

Quy trình của khế ước cho bên thứ ba được phát triển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hoặc bán nhà của bạn. Người giữ khế ước thực hiện quy trình này như sau:

  • Đóng vai trò là người giữ tiền đặt cọc công bằng, hoặc nơi trao gửi các tài liệu pháp lý và tiền.
  • Xử lý và điều phối tài liệu pháp lý và tiền.
  • Thông báo cho các bên về tiến trình khế ước
  • Đáp ứng các yêu cầu của bên cho vay
  • Đảm bảo chính sách bảo hiểm quyền sở hữu
  • Lấy phê chuẩn của các bên về báo cáo và tài liệu theo yêu cầu
  • Chia theo tỷ lệ và điều chỉnh bảo hiểm, thuế, tiền thuê, ...
  • Ghi chép các chứng từ và tài liệu vay vốn
  • Đảm bảo an toàn và trách nhiệm giải trình về các khoản tiền vay và cho vay

 

Khế ước đặc biệt

Khế ước người cho vay

Tuổi thọ của khế ước

Khế ước cộng đồng mới

Khế ước thương mại

Điều gì xảy ra trong khế ước

Ai có thể giữ khế ước?

Các chỉ dẫn cho người giữ khế ước

Mỗi bên làm gì trong khế ước

Đóng khế ước và sự phân chia các khoản tiền phải trả