Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Đóng

Một khi cả hai bên hoàn tất mọi điều khoản và điều kiện của các tài liệu cung cấp, và đáp ứng mọi điều kiện đóng, thì khế ước sẽ được đóng lại và việc chuyển nhượng tiền và tài sản đã được thực hiện chính xác và an toàn.

Phân chia chi phí
Cách thức phân chia chi phí đối với các dịch vụ được thực hiện thông qua quá trình xử lý hoặc do sự thay đổi khế ước ở mỗi nơi. Các khoản phí và phí dịch vụ được phân chia có thể bao gồm, phí hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu, phí thanh lý khế ước, các khoản thuế chuyển nhượng, phí sắp xếp tài liệu và chi phí liên quan đến bất kỳ khoản vay nào có được. Trừ khi có một số thoả thuận đặc biệt giữa người mua và người bán liên quan đến việc thanh toán số tiền này, việc thảo ra những hướng dẫn cho đại lý dàn xếp sẽ theo truyền thống địa phương vì còn liên quan đến việc chúng được phân chia như thế nào.

Để nhận được báo giá về phí cho giao dịch của bạn, hãy truy cập bảng tính bằng cách nhấn vào đường link sau:

TÍNH TOÁN TỶ LỆ

Chia theo tỷ lệ

Đại lý thanh toán khế ước sẽ phân phối các phần tương xứng đã trả hoặc đến hạn phải trả giữa người mua và người bán. Ví dụ, một phần chia theo tỷ lệ của khoản thuế bất động sản hoặc các khoản nợ đã đến hạn của hiệp hội những người sở hữu nhà được tính cho người mua và ghi có cho người bán nếu chúng được trả trước tại thời điểm đóng. Tổng số tiền được trả trước được tính trên ngày kể từ ngày đóng đến ngày trả như sau:

Ví dụ

Khoản thuế Bất động sản nửa năm một trong tổng số $665.05 được người bán trả trước vào ngày 1 tháng 7. Ngày đóng là ngày 15 tháng 6.

Có tổng số tiền thuế 15 ngày được hoàn lại cho người bán là $3.69 trên ngày cho tổng số tiền ghi có cho người bán và tính cho người mua là $55.35.

 

Khế ước đặc biệt

Khế ước người cho vay

Tuổi thọ của khế ước

Khế ước cộng đồng mới

Khế ước thương mại

Điều gì xảy ra trong khế ước

Ai có thể giữ khế ước?

Các chỉ dẫn cho người giữ khế ước

Mỗi bên làm gì trong khế ước

Đóng khế ước và sự phân chia các khoản tiền phải trả