Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Khi nhắc đến từ "khế ước cho bên thứ ba", hầu hết mọi người đều nghĩ đến giao dịch bất động sản. Trong thực tế, có rất nhiều hình thức giao dịch mà Công ty Fidelity National Title có khả năng cung cấp dịch vụ khế ước. Các giao dịch liên quan tới các vụ buôn bán với số lượng lớn, nhà lưu động, chuyển nhượng giấy phép rượu bia hoặc sở hữu đồng thời gian là một số ví dụ.

Bởi vì công ty Fidelity National Title, theo đúng như tên gọi, là một công ty bảo hiểm quyền sở hữu, bạn có thể cho rằng chúng tôi chỉ cung cấp các giao dịch đòi hỏi việc phát hành một chính sách bảo hiểm quyền sở hữu. Hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi tự hào với thực tế là chúng tôi là công ty dịch vụ hoàn chỉnh có khả năng cung cấp các dịch vụ trong rất nhiều lĩnh vực có liên quan. Một vụ buôn bán với số lượng lớn thường liên quan đến việc buôn bán của một doanh nghiệp và, nếu được xử lý thích đáng, sẽ bảo vệ các chủ nợ của người bán và người mua. Luật kiểm soát các vụ buôn bán với số lượng lớn quy định một bản thông cáo phải được ghi chép và công bố, cho phép chủ nợ của người bán có cơ hội làm hồ sơ khiếu nại với người giữ khế ước cho khoản tiền mà họ được hưởng trong việc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho doanh nghiệp. Quy trình này còn bảo vệ người mua khỏi chủ nợ của người bán. Chỉ có những chuyên viên khế ước đủ năng lực, giàu kinh nghiệm mới xử lý được những giao dịch này.

Nhà lưu động có thể được đặt hoặc trong khu dành cho nhà lưu động hoặc tại bất động sản sở hữu cá nhân. Nếu nhà lưu động đã được, hoặc đang trong quá trình, lắp đặt trên một hệ thống nền móng vĩnh cửu, theo luật, nó sẽ được chuyển thành và trở thành tài sản cố định. Tất cả các tình huống trên sẽ ảnh hưởng đến cách thức mà giao dịch chuyển giao nhà lưu động được xử lý. Chuyên viên khế ước xử lý các giao dịch này phải rất quen thuộc với các yêu cầu về việc chuyển nhượng và cấp quyền sở hữu của Sở Nhà đất và Phát triển Cộng đồng của Bang California.

Một bộ phận kinh doanh đang phát triển rất nhanh là xử lý các vụ mua bán lợi tức sở hữu đồng thời gian các khu nghỉ mát và khu nghỉ cuối tuần. Bởi vì lợi tức được tạo ra từ sự phát triển của mỗi sở hữu đồng thời gian là rất lớn, cần đặc biệt lưu ý tới từng chi tiết. Các chuyên gia về sở hữu đồng thời gian của chúng tôi được đào tạo riêng để xử lý các giao dịch này.

 

Khế ước đặc biệt

Khế ước người cho vay

Tuổi thọ của khế ước

Khế ước cộng đồng mới

Khế ước thương mại

Điều gì xảy ra trong khế ước

Ai có thể giữ khế ước?

Các chỉ dẫn cho người giữ khế ước

Mỗi bên làm gì trong khế ước

Đóng khế ước và sự phân chia các khoản tiền phải trả