Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Hãy tìm các thuật ngữ và cụm từ theo thứ tự bảng chữ cái:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  Z


W


Waive: Từ bỏ - Nhượng hay từ bỏ một quyền hạn hoặc đặc quyền.

Waiver: Người từ bỏ - Hành động nhượng hay từ bỏ một quyền hạn hoặc đặc quyền.

Warranty Deed: Chứng thư Bảo đảm - Một chứng thư bao gồm các điều khoản rõ ràng về quyền sử dụng và quyền sở hữu bất động sản hợp lý.

Waste: Tàn phá - Phá hủy hay làm hư hại bất động sản.

Water Right: Quyền sử dụng nước - Quyền của chủ đất được sử dụng nguồn nước kế cận hoặc nằm dưới bề mặt đất.

Wrap-Around Mortgage: Văn tự Thế chấp Tổng hợp - Giống như một "văn tự thế chấp bao hàm tất cả": Một văn tự thế chấp mới kết hợp cả số dư còn lại theo văn tự thế chấp trước đây.