Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Hãy tìm các thuật ngữ và cụm từ theo thứ tự bảng chữ cái:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  Z


U


Ultra Vires: Vượt quyền - Vượt quá phạm vi quyền hạn.

Undivided Interests: Quyền lợi trọn vẹn - Quyền lợi không bị phân chia của các chủ đồng sở hữu trong toàn bộ tài sản được họ sở hữu với tư cách chủ đất.

UCC - Mã Thương mại Thống nhất. (Luật Thương mại, Điều 1101 và tiếp theo.)

Unities: Sự thống nhất - Những yếu tố cần thiết của thông luật về việc sở hữu chung, ví dụ: thống nhất về thời hạn, quyền sở hữu, các quyền lợi và sự sở hữu.

Unjust Enrichment: Sự làm giàu bất công - Sai phạm hay rủi ro của một người lại làm lợi một cách bất công cho một người khác.

Unlawful Detainer: Cầm giữ tài sản bất hợp pháp - Một hành động dùng để khôi phục sự sở hữu bất động sản.

Usury: Sự cho vay nặng lãi - Sự bắt buộc phải thanh toán một khoản lãi suất lớn hơn mức được luật pháp cho phép.