Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Các giải pháp Bất động sản
Các công ty trong lĩnh vực bất động sản thường bị chất hàng đống giấy tờ. Các giao dịch bất động sản về bản chất có liên quan đến rất nhiều chứng từ và các giao dịch tốn nhiều thời gian phải được ghi lại một cách cẩn thận. Nhờ có Micro General Corporation, đã có cách dễ dàng hơn.

Chào mừng bạn đến với ExpressNET, giải pháp tài sản của Micro General cho các vấn đề quản lý tài liệu và luồng công việc mà ngành bất động sản gặp phải. ExpressNET kết nối điện tử với tất cả các bên trong một giao dịch bất động sản, nhanh chóng và dễ dàng truyền tải dữ liệu giữa các nhà cung cấp dịch vụ quyền sở hữu, khế ước, người môi giới, người cho vay, người môi giới và các nhà cung cấp dịch vụ bất động sản khác. Kể từ khi bắt đầu nhận đơn hàng đến khi đóng dịch vụ khế ước và các khả năng sản xuất quyền sở hữu, ExpressNET đều sẽ cung cấp kết nối đầy đủ.

ExpressNET cho phép các công ty trao đổi một lượng thông tin rất lớn -- các tài liệu đóng giao dịch, báo cáo tình trạng, các cam kết, bản thông báo cuối cùng và các tài liệu liên quan khác. ExpressNET loại trừ vô số các cuộc fax, cuộc gọi điện thoại và các liên lạc mất thời gian. Nó loại bỏ các lần trễ và sự dài dòng của việc mã hóa lặp lại vào dữ liệu, cải thiện độ chính xác của dữ liệu và giảm các lỗi tốn kém. Băng cách tự động hóa luồng công việc thông thường, ExpressNET giảm thời gian và cắt bớt chi phí, tạo ra một lợi thế cạnh tranh vững chắc cho người sử dụng.

ExpressNet

ExpressNET bao gồm một số các hợp phần đã được tích hợp đầy đủ, mỗi hợp phần cung cấp một giải pháp tự động cho một bước quan trọng trong giao dịch bất động sản:

Order Express (OE)

  • Phần mềm đặt trên màn hình nền của người cho vay và/hoặc người môi giới, cho phép đặt hàng điện tử với các nhà cung cấp dịch vụ quyền sở hữu, khế ước, tín dụng, thuế khóa, bảo hiểm lũ lụt và các dịch vụ khác. OE cũng xác nhận các đơn đặt hàng dịch vụ tại mỗi mốc và theo dõi khi nào một yêu cầu được mở ra, ai mở yêu cầu đó và mã số tham chiếu của người đó là gì.

    Order Express có thể sẵn sàng xử lý rất nhiều gói phần mềm tạo lập khoản cho vay.

Hệ thống Theo dõi Đơn Đặt hàng (OTS)
  • Được thiết kế cho các công ty về quyền sở hữu/quyền khế ước muốn hỗ trợ kinh doanh cho vay trên toàn quốc, OTS tạo điều kiện cho việc đặt và theo dõi các đơn hàng quyền sở hữu cung như các sản phẩm có liên quan đến bất động sản chẳng hạn như tín dụng, thuế khóa và bảo hiểm lũ lụt. OTS quản lý những lần thay đổi dịch vụ thông qua các báo cáo được điều chỉnh của người sử dụng.
Quyền sở hữu S.I.M.O.N.
  • Tự động theo dõi các hồ sơ về khế ước và quyền sở hữu bằng hệ thống điện tử, cho phép người sử dụng nhanh chóng xác định tình trạng sản phẩm sở hữu. Khi các thông tin là đầu vào, thì những bản cam kết/báo cáo sơ bộ được tạo ra trực tuyến và được truyền đi trực tuyến bằng hệ thống kỹ thuật số đến khế ước.
Khế ước S.I.M.O.N.
  • Kết nối điện tử với các văn phòng khế ước với những người sử dụng ExpressNET. Các đơn đặt hàng sẽ tự động được ghi nhận vào hệ thống khế ước và xác nhận cũng như tình trạng đơn hàng sẽ tự động quay trở lại tới người gửi. Thông tin đơn hàng sẽ được nhập ngay vào các giấy tờ mở, đóng, lập tài khoản ủy thác và các giấy tờ phù hợp khác.
Các dịch vụ 1099
  • MGEN cũng cung cấp dịch vụ xử lý các mẫu 1099-S xử lý và đối chiếu ngân hàng. Các dịch vụ kế toán này bổ sung vào gói phần mềm của chúng tôi, đem lại sự tiện lợi của một giải pháp hỗ trợ chìa khóa trao tay cho các khách hàng của chúng tôi.