Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Các chi nhánh Nam California

Dịch vụ Ngành xây dựng là một nhóm chuyên gia phục vụ cho cộng đồng xây dựng trong nước. Các dịch vụ chuyên môn của chúng tôi là:

  • Dịch vụ khế ước
  • Một bộ phận xử lý Bất động sản
  • Chuyên về việc Lập bản đồ, Mua đất và quyền mua đất
  • Lập hồ sơ (các bản sao của các tài liệu được ghi chép lại)
  • Dịch vụ ký nhận cho vay
  • Nhân viên bán hàng chuyên trách

LIÊN HỆ

FIDELITY NATIONAL TITLE
Bộ phận Dịch vụ Ngành xây dựng & Các tài khoản chính
1300 Dove Street, Suite 310
Newport Beach, CA 92660
Số miễn phí (800) 421-8111
Fax (949) 477-6820

Don DuBois
Phó chủ tịch điều hành
Division 2 quản lý
FIDELITY NATIONAL TITLE GROUP
1300 Dove Street, bộ 310
Newport Beach, CA 92660
ddubois@fnf.com
(949) 622-4912

Karen Robertson Esq.
Phó chủ tịch điều hành
Giám đốc khu vực
FIDELITY NATIONAL TITLE GROUP
1300 Dove Street, Suite 310
Newport Beach, CA 92660
krobertson@fnf.com
(949) 477-3662
(562) 212-3348 điện thoại di động

Chris Smith
Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc
FNTG Builder Services
1300 Dove Street, bộ 310
Newport Beach, CA 92660
Chris.Smith@fnf.com
(858) 295-9728 điện thoại di động

Edwin J. Kezar, Jr.
Phó chủ tịch cao cấp – hoạt động quản lý
FNT Builder Services
2365 Northside Drive bộ 600
San Diego, CA 92108
ekezar@ctt.com
(619) 521-3550 San Diego văn phòng
(951) 710-5913 Riverside văn phòng
(951) 331-5587 điện thoại di động
(619) 521-3646 số fax