Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho Nhà môi giới bất động sản

Chính sách chi trả siêu việt của Hợp đồng Bảo hiểm Quyền sở hữu của Chủ sở hữu, được hậu thuẫn bởi công ty bảo hiểm quyền sở hữu lớn nhất quốc gia, còn cung cấp cho các nhà môi giới bất động sản những quyền lợi đáng chú ý như sau:
 • Giảm thiểu sự tham gia của Nhà môi giới trong một vụ giao dịch liên quan đến một số vấn đề do luật định.
 • Nâng cao sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng bằng cách cung cấp các loại hình bảo hiểm sẵn có hữu ích nhất.
 • Giúp bảo đảm cho khách hàng có khả năng bán nhà lại trong tương lai, không gặp các rắc rối về nguy cơ tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu.
 • Giúp Nhà môi giới và khách hàng cảm thấy thoải mái đầu óc trong một thế giới bất động sản ngày càng phức tạp.
Thông báo cho khách hàng về bảo hiểm quyền sở hữu bị tổn thất như Hợp đồng bảo hiểm cho Chủ sở hữu nhà có ý nghĩa rất lớn trong kinh doanh. Với chính sách chi trả siêu việt được phát hành thông qua a b và công ty bảo hiểm quyền sở hữu có tên tuổi, các Nhà môi giới và khách hàng nhận được những quyền lợi đáng kể của hai tầng bảo hiểm.

Cung cấp những gì tốt nhất cho các Chủ sở hữu nhà

Các chủ sở hữu trông cậy vào sự vững mạnh của một công ty bảo hiểm có tên tuổi để hậu thuẫn các chính sách của họ trong những năm tới. Fidelity National Title có một lịch sử lâu dài, đáng tự hào trong việc cung cấp cho các chủ sở hữu nhà những sản phẩm mới nhất trong ngành công nghiệp về quyền sở hữu và khế ước cho bên thứ ba.

Với Fidelity National Title, các chủ sở hữu nhà có thể tận hưởng sự yên ổn trong đầu óc khi biết họ được bảo hiểm bởi một trong những công ty bảo hiểm quyền sở hữu của ngành công nghiệp. Và với Chính sách bảo hiểm này, các Chủ sở hữu nhà sẽ còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi biết mình nhận được chính sách tốt nhất hiện có về quyền sở hữu.

Những quyền lợi siêu việt toàn diện từ Chính sách bảo hiểm Chủ sở hữu nhà

Chính sách siêu việt này cung cấp cho khách hàng của bạn các hạng mục chi trả chu đáo và toàn diện nhất hiện có trong ngành công nghiệp.

Chính sách bảo hiểm mới cho Chủ sở hữu nhà mới bao gồm những hạng mục cơ bản sau:
 • Mạo nhận danh nghĩa của chủ sở hữu thật của bất động sản
 • Chứng thư, giấy bãi miễn hay di chúc giả mạo
 • Người thừa kế không biết mặt hay mất tích
 • Văn kiện được thảo ra khi quyền hạn luật sư không còn giá trị pháp lý hay đã hết hiệu lực
 • Sai sót trong việc ghi chép các chứng từ pháp lý 
 • Hiểu sai di chúc
 • Chứng thư của người vị thành niên 
 • Chứng thư của những người được xem là độc thân nhưng sự thật là đã lập gia đình
 • Quyền giữ thế chấp đối với bất động sản chưa thanh toán, gia tài, các loại thuế thu nhập hay thuế đánh trên di sản được hưởng
 • Lừa đảo

Chính sách của Chủ sở hữu nhà còn cung cấp các quyền lợi bổ sung sau:

 • Bảo vệ chính sách trước và sau: Các hạng mục trong Chính sách của Chủ sở hữu nhà bảo vệ họ khỏi các khiếu nại phát sinh trước và sau ngày chính sách phát hành. Chủ sở hữu sẽ được chi trả nếu một người nào đó quan tâm hay khiếu nại là có quyền tác động đến quyền sở hữu, hay quyền sở hữu bị khiếm khuyết. Việc bảo vệ sau chính sách cũng bao gồm sự chi trả cho việc giả mạo chữ ký, mạo nhận danh nghĩa người khác, quyền sử dụng trên đất người khác, sử dụng các ranh giới và lấn chiếm các công trình kiến trúc được xây dựng bởi láng giềng (ngoại trừ tường hay hàng rào làm biên giới) sau ngày chính sách phát hành.

 • Chi trả cho lối đi được mở rộng: Chính sách của Chủ sở hữu nhà bảo vệ lối đi mở rộng để các chủ sở hữu có quyền đi vào hoặc ra khỏi bất động sản. Các chính sách về quyền sở hữu cũ không xác định loại lối đi nào mà chủ sở hữu nhà có được đối với bất động sản của mình, nhưng Chính sách của Chủ sở hữu đặc biệt bảo hiểm cả lối đi bộ và lối đi dành cho xe cộ dựa trên một quyền hạn hợp pháp.

 • Vi phạm điều khoản hạn chế: Chính sách của Chủ sở hữu bảo vệ các chủ sở hữu khỏi các tổn thất về quyền sở hữu đối với bất động sản do vi phạm một điều khoản hạn chế xảy ra trước khi đối tượng được bảo hiểm đạt được quyền sở hữu.

 • Vi phạm giấy phép xây dựng: Chính sách Chủ sở hữu chi trả cho các chủ sở hữu nếu họ phải dỡ bỏ hay sửa chữa một công trình kiến trúc hiện có (ngoại trừ các bức tường và hàng rào làm biên giới) do nó được xây dựng mà không có giấy phép xây dựng của cơ quan chính phủ thích hợp. Việc chi trả này phải chịu số lượng khấu trừ và hạn chế trách nhiệm pháp lý đến mức tối đa.

 • Vi phạm Luật quy vùng: Chính sách của Chủ sở hữu bảo vệ các chủ sở hữu nếu họ không thể bán bất động sản hay nhận được giấy phép xây dựng do vi phạm luật hiện hành về việc quy vùng. Các chủ sở hữu nhà cũng được bảo vệ nếu họ bị bắt buộc phải sửa chữa hay hủy bỏ vi phạm. Việc chi trả này phải chịu chính sách khấu trừ và hạn chế trách nhiệm pháp lý đến mức tối đa.

 • Vi phạm Luật quy vùng: Chính sách bảo vệ các chủ sở hữu nhà nếu họ phải hủy bỏ hay sửa chữa các luật hay quy định về quy vùng (phải chịu số lượng khấu trừ và hạn chế trách nhiệm pháp lý đến mức tối đa). Các chủ sở hữu còn được bảo vệ nếu họ không thể sử dụng lô đất cho gia đình một người định cư do kiểu quy vùng đất đai.

 • Bảo vệ Việc lấn chiếm: Chi trả cho các chủ sở hữu nếu bị bắt buộc dỡ bỏ một kiến trúc hiện thời do nó lấn sang phần đất của hàng xóm (chi trả cho việc lấn chiếm tường hoặc hàng rào phải bị khấu trừ và hạn chế trách nhiệm pháp lý đến mức tối đa). Chi trả cho các chủ sở hữu nhà khi một người khác có quyền hợp pháp để từ chối và thực sự từ chối thực hiện hợp đồng mua đất của chủ sở hữu, cho thuê hay dùng nó thế chấp để vay tiền vì công trình kiến trúc hiện tại của láng giềng đã lấn sang lô đất.

 • Thiệt hại đối với các quyền về nguồn nước và khoáng sản: Chính sách của Chủ sở hữu nhà sẽ chi trả nếu việc sửa sang nhà cửa hiện tại của một chủ sở hữu, bao gồm cỏ, bụi cây và cây cối bị hư hại do một người nào đó đã sử dụng quyền hạn của mình để dùng bề mặt đất khai thác khoáng sản và nước.

 • Quyền giữ thế chấp Thuế bổ sung Supplemental Tax Lien: Chính sách của Chủ sở hữu nhà bảo vệ các chủ sở hữu nếu quyền giữ thế chấp Thuế bổ sung được lưu vào hồ sơ và thẩm định bất động sản do việc xây mới hay thay đổi quyền sở hữu tới trước ngày chính sách phát hành.

 • Không nhất quán với bản đồ: Chính sách của Chủ sở hữu nhà chi trả cho bạn nếu bản đồ đính kèm chính sách của chủ sở hữu không chỉ ra vị trí chính xác của lô đất theo hồ sơ lưu trữ công cộng.

 • Chi trả Liên tục: Chính sách của Chủ sở hữu nhà chi trả cho các chủ sở hữu mãi mãi, ngay cả khi họ không còn quyền sở hữu nữa. Chính sách này bảo hiểm cho bất kỳ người nào thừa hưởng quyền sở hữu do chủ sở hữu mất và người vợ hoặc chồng nhận được quyền sở hữu sau khi ly hôn. Chính sách của Chủ sở hữu nhà còn cho phép các chủ sở hữu nhà chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà của họ bằng cách ủy thác sau ngày phát hành chính sách và nhận được khoản chi trả liên tục, không phát sinh chi phí nào thêm.

 • Bảo vệ Giá trị gia tăng: Các chính sách truyền thống về quyền sở hữu không nâng mức chi trả khi giá trị của căn nhà tăng lên. Chính sách của Chủ sở hữu nhà không phải như vậy. Mỗi năm giá trị của hợp đồng tự động tăng lên 10% trong năm năm, lên đến 150% so với giá trị ban đầu của hợp đồng. Mức chi trả tự động tăng được gộp vào mà không có chi phí phụ thêm.

Cách cung cấp Chính sách Chi trả cho Chủ sở hữu

Văn phòng đại diện Fidelity National Title của bạn có thể cung cấp cho bạn và các khách hàng của bạn thông tin về các hạng mục của Chính sách của Chủ sở hữu bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Người đại diện của bạn cũng luôn sẵn sàng gặp và trao đổi với các khách hàng của bạn để giải thích về Chính sách của Chủ sở hữu nhà hay bất cứ sản phẩm nào khác mà chúng tôi cung cấp. Đơn giản chỉ cần yêu cầu gói Chi trả của Chính sách về Chủ sở hữu khi mở một khế ước cho bên thứ ba. Rất dễ dàng!

So sánh Chính sách Chi trả Quyền sở hữu

Bảo vệ chính bạn với tư cách là một Nhà môi giới trong khi bảo vệ khách hàng của bạn với mức chi trả bảo hiểm quyền sở hữu siêu việt. Hãy gọi cho Văn phòng đại diện Fidelity National Title địa phương để biết thêm chi tiết hay đặc điểm cụ thể của Chính sách Bảo hiểm Quyền sở hữu cho Chủ sở hữu. Cách chi trả này có một số hạn chế và ngoại lệ được áp dụng. Hợp đồng này đã được cả CLTA và ALTA thông qua.

Hạng mục chi trả CLTA
Chi trả tiêu chuẩn
ALTA
Nhà ở
(Ngôn ngữ đơn giản)
Chính sách cho Chủ sở hữu nhà mới
Bảo vệ Giả mạo sau chính sách Không Không
Bảo hiểm  quyền đi vào gia cường Không Không
Vi phạm Giấy phép xây dựng Không Không
Chi trả theo luật bản đồ phân khu Không Không
Vi phạm Điều khoản Hạn chế Không Không
Chi trả Khai thác Khoáng sản Không Không
Chi trả cho Sự không ăn khớp của bản đồ Không Không
Chi trả mở rộng cho việc ủy thác khi còn sống Không Không
Chi trả cho sự xâm lấn gia cường Không Không
Bảo vệ Lạm phát Tự động (5 năm) Không Không
10% mỗi năm

Bảo vệ chính bạn như một Realtor® trong khi bảo vệ khách hàng của bạn với chính sách chi trả bảo hiểm quyền sở hữu siêu việt. Hãy gọi cho Văn phòng đại diện Fidelity National Title địa phương để biết thêm chi tiết hoặc đặc điểm cụ thể của Chính sách Bảo hiểm Quyền sở hữu cho Chủ sở hữu.

Việc chi trả này có một số hạn chế và ngoại lệ được áp dụng.

Hợp đồng này đã được cả CLTA và ALTA thông qua.

 

Bảo hiểm quyền sở hữu là gì?

Tại sao bạn cần bảo hiểm quyền sở hữu?

Các bước trong quá trình quyền sở hữu

Cách chung để giữ quyền sở hữu

21 lý do để bảo hiểm quyền sở hữu

Báo cáo sơ bộ

Chính sách của chủ nhà về bảo hiểm quyền sở hữu