Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

(Xin hãy lưu ý rằng các thông tin được trình bày ở đây đã được tổng quát hóa. Trường hợp thế chấp của bạn có thể khác. Hãy hỏi nhà tư vấn thuế của bạn để biết thêm chi tiết.)

Bạn đủ tiêu chuẩn để hưởng một khoản thế chấp lớn cỡ nào?

Bạn thường có đủ tiêu chuẩn để hưởng một khoản thế chấp lớn gấp đôi hoặc gấp hai lần rưỡi mức thu nhập của cả gia đình. Ví dụ như, nếu gia đình bạn có mức thu nhập là $40,000 một năm, bạn thường có đủ tiêu chuẩn để có một mức thế chấp từ $80,000 đến $100,000.

Một số người cho vay sử dụng các nhân tố khác để quyết định mức thế chấp mà bạn có khả năng hưởng. Nói chung, người cho vay mong muốn các chi phí nhà cửa của bạn (thế chấp, thuế, bảo hiểm và các khoản thuế ấn định đặc biệt) không vượt quá 25% tổng thu nhập hàng tháng của bạn. Một số các nghĩa vụ tài chính khác (các khoản phải thanh toán hàng tháng kéo dài quá 10 tháng) không được vượt quá 36% tổng thu nhập hàng tháng của bạn.

Người cho vay cần nghiên cứu quá trình tín dụng từ trước đến nay của bạn để xem bạn trả nợ tốt như thế nào trong quá khứ. Ngoài ra, người cho vay cũng điều tra quá trình làm việc của bạn.

Điểm khác biệt giữa lãi suất cố định và lãi suất có thể điều chỉnh là gì?

  Lãi suất cố định - Với một khoản thế chấp có lãi suất cố định, số tiền phải trả hàng tháng của bạn sẽ không đổi trong suốt thời gian vay. Lợi điểm là bạn luôn biết tiền lãi và tiền gốc là bao nhiêu.

  Thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh - Ngược lại, thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh (ARM) là khoản vay sẽ làm cho lãi suất và số tiền gốc phải trả định kỳ của bạn thay đổi trong thời gian vay. Hầu hết các ARM khởi đầu với một mức lãi suất và tiền gốc phải trả cho năm đầu tiên đã định và sau đó điều chỉnh hàng năm. Lãi suất đối với khoản vay của bạn được định ra để phản ánh sự thay đổi của chỉ số lãi suất. Khi chỉ số lãi suất thay đổi, số tiền phải trả của bạn sẽ được điều chỉnh hàng năm để phản ánh sự thay đổi đó.

Cả hai hình thức cho vay trên đều có những điểm mạnh và điểm yếu. Ví dụ như, thế chấp có lãi suất cố định sẽ hấp dẫn vì bạn luôn biết số tiền phải trả là bao nhiêu. Mặt khác, khi lãi suất cao, việc chọn thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh sẽ thích hợp hơn bởi vì rất có thể lãi suất sẽ giảm trong tương lai, khiến cho số tiền phải trả hàng tháng giảm đi. Tuy nhiên, với thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh, bạn chịu rủi ro là phải trả một khoản tiền lớn hơn nếu lãi suất tăng vọt trong thời gian vay nợ.

Thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh có thể có lợi hơn bởi vì nó thường có một mức lãi suất ban đầu thấp hơn so với khoản vay có lãi suất cố định, nhưng sự tăng lãi suất sẽ làm cho số tiền phải trả hàng tháng lớn hơn, không giống như đối với khoản vay có lãi suất cố định.

Một số chương trình thế chấp là gì?

Có một số hình thức thế chấp có lãi suất cố định và thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh. Sau đây là một số chương trình thông dụng:
  Thế chấp có lãi suất cố định trong 30 năm
  Đây là hình thức thế chấp phổ biến, có mức lãi suất cố định và số tiền phải trả không đổi trong suốt thời gian cho vay 30 năm.

  Thế chấp có lãi suất cố định trong 15 năm
  Khoản vay 15 năm là hình thức thế chấp phổ biến, ở đó người đi vay phải trả số tiền cố định hàng tháng trong suốt thời gian vay. Với khoản vay 15 năm, số tiền phải trả lớn hơn so với khoản vay 30 năm, nhưng nợ sẽ được trả hết một cách nhanh chóng hơn.

  Thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh 1, 3, 5, 7, 10
  Các hình thức thế chấp này cho phép bạn có được mức lãi suất cố định trong một khoảng thời gian xác định. Hết thời gian đó, bạn sẽ phải trả một mức lãi suất có thể điều chỉnh cho thời gian vay còn lại. Ví dụ như, nếu bạn chọn thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh 3 năm, bạn sẽ có lãi suất cố định trong ba năm vay đầu tiên và lãi suất có thể điều chỉnh cho các năm còn lại.

  ARM kho bạc 10/1, 7/1, 5/1, 3/1
  Các hình thức vay này có lãi suất cố định trong một khoảng thời gian xác định. Sau đó bạn phải trả lãi suất thay đổi với sự điều chỉnh mỗi năm một lần. Ví dụ như, nếu bạn chọn khoản vay ARM kho bạc 10/1, bạn có lãi suất cố định và số tiền phải trả cố định hàng tháng trong 10 năm vay đầu tiên. Thời gian vay còn lại sẽ có lãi suất thay đổi hàng năm.

  ARM kho bạc 6 tháng, 1 năm, 3 năm
  Hình thức vay này có mức điều chỉnh lãi suất phải trả theo nhiều cách. Ví dụ như, nếu bạn chọn hình thức 6 tháng, lãi suất của bạn sẽ được điều chỉnh 6 tháng một lần. Nếu bạn chọn hình thức 3 năm, lãi suất của bạn sẽ được điều chỉnh 36 tháng một lần.

  Chương trình cho vay cỡ lớn (jumbo loan)
  Các khoản thế chấp này cho phép bạn vay với số tiền lớn hơn số tiền được định ra bởi Hiệp hội Thế chấp Quốc gia Liên bang. Tại thời điểm 1 tháng 1 năm 1999, bất kỳ khoản vay nào vượt quá $240,000 được coi là Khoản vay Cỡ lớn.

  Chương trình cho vay thông thường
  Bất kỳ khoản vay nào cho phép bạn vay với số tiền nằm trong phạm vi số tiền được định ra bởi Hiệp hội Thế chấp Quốc gia Liên bang. Hiện tại, đó là các khoản vay dưới $240,000.

Hình thức thế chấp nào tốt nhất?

Có các hình thức thế chấp khác nhau phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Nếu bạn thấy thoải mái hơn khi trả các khoản tiền không đổi, bạn sẽ muốn chọn khoản vay có lãi suất cố định. Bạn có thể chọn hình thức phổ biến là thế chấp có lãi suất cố định trong 30 năm. Hình thức cho vay này có lợi nếu bạn dự định sống trong ngôi nhà của mình trong nhiều năm.

Mặt khác, nếu bạn dự tính chỉ giữ ngôi nhà trong một khoảng thời gian ngắn hoặc thích thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh, bạn sẽ muốn tìm hiểu các hình thức cho vay khác. Có rất nhiều chương trình thế chấp phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy xin tư vấn từ chuyên gia bất động sản của bạn để biết thêm chi tiết. 

Bạn sẽ cần bao nhiêu tiền để kết thúc một giao dịch?

Nhấn vào đây để biết thông tin về danh sách mẫu các chi phí đóng.