Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Danh sách sau đây bao gồm các chi phí đóng thông thường và chỉ được coi là thông tin mẫu. Một số bang và hạt bổ sung và phân loại chi phí theo người mua và người bán theo các cách khác nhau. Hầu hết các chi phí đóng thông thường được liệt kê dưới đây, tuy nhiên, một số các chi phí khác không được liệt kê có thể được áp dụng trong trường hợp của bạn.

Mẫu chi phí đóng
Ngoài các khoản chi phí dưới đây, bạn có thể thấy còn một số các khoản chi phí khác trong bản khai đóng của bạn. Bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng các khoản chi phí này và đảm bảo rằng các dịch vụ đã được cung cấp trước khi bạn trả tiền. 

 • TIỀN HOA HỒNG
  Người bán sẽ phải trả phí hoa hồng cho các đại lý bất động sản, thay mặt cho cả người mua và người bán.
 • THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN
  Người bán chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế bất động sản cho đến ngày sở hữu cuối cùng.
 • BẢO HIỂM CỦA CHỦ NHÀ
  Người mua chịu trách nhiệm mua bảo hiểm chủ nhà trước khi kết thúc khế ước cho bên thứ ba.
 • THUẾ ẤN ĐỊNH VÀ QUYỀN GIỮ THẾ CHẤP
  Các khoản thuế ấn định hoặc quyền giữ thế chấp tài sản cần phải được chi trả và/hoặc xử lý trước khi đóng khế ước cho bên thứ ba. Ví dụ như: quyền giữ thế chấp thuế hoặc các phán quyết... Đây là trách nhiệm của người bán.
 • BẢO HIỂM QUYỀN SỞ HỮU
  Trách nhiệm tài chính cho việc bảo hiểm quyền sở hữu giữa các hạt khác nhau là khác nhau. Ở một số nơi, người mua là người chịu trách nhiệm và ở một số nơi khác, người bán chịu trách nhiệm. Ngoài ra, người mua và người bán có thể thoả thuận chịu trách nhiệm 50/50. Hãy kiểm tra thông tin với chuyên gia bất động sản của bạn.
 • DỊCH VỤ KHẾ ƯỚC CHO BÊN THỨ BA
  Giống như bảo hiểm quyền sở hữu, trách nhiệm tài chính về khế ước cho bên thứ ba giữa các khu vực khác nhau là khác nhau. Hãy kiểm tra thông tin với chuyên gia bất động sản của bạn.

Trách nhiệm về các khoản phí sau có thể thương lượng khi bạn lập khế ước cho bên thứ ba. Xin nhắc lại, các khoản chi phí này có thể được áp dụng hoặc không được áp dụng trong trường hợp cụ thể của bạn. Bạn hãy tham khảo chuyên gia bất động sản của mình để biết thêm chi tiết.
 • PHÍ KIỂM TRA BẤT ĐỘNG SẢN
 • KIỂM TRA MỐI
 • PHÍ DIỆT MỐI
 • PHÍ CHUẨN BỊ TÀI LIỆU
 • PHÍ LƯU GIỮ CHỨNG THƯ
 • PHÍ ĐẢM NHIỆM KHOẢN VAY
 • BẢO ĐẢM NHÀ CỬA
 • ĐIỀU CHỈNH VẬT DỤNG