Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Cơn ác mộng về Sự phụ thuộc - Trường hợp của Công ty Tài chính Security Lend

Công ty Bất động sản We-Sell được các Nhà thiết kế Trust-Us tiếp xúc đặt vấn đề mua 6 mẫu Anh bất động sản cao cấp ở khu kinh doanh của We-Sell. Trust-Us giải thích rằng họ có kế hoạch  xây dựng một "Trung tâm Thương mại", một khu phức hợp rất đẹp gồm các căn nhà cho thuê phục vụ mục đích thương mại và bán lẻ rất bắt mắt.

Trust-Us đề nghị với We-Sell mức giá 3.000.000 USD theo những điều khoản sau: 500.000 USD tiền mặt và người bán sẽ .nhận một Chứng thư Ủy thác trị giá 2.500.000 USD. Chứng thư Ủy thác này dĩ nhiên sẽ phải lệ thuộc một chứng thư ủy thác xây dựng có giá trị xấp xỉ 20.000.000 USD. Trust-Us cho We-Sell biết dự án hoàn tất sẽ đáng giá "một gia tài" và người cho vay xây dựng sẽ theo dõi tiến độ thi công.

We-Sell đồng ý các điều khoản dựa trên những điều kiện sau: -Vốn vay xây dựng không được vượt mức 20.000.000 USD -Tỉ lệ lãi suất không được vượt Mức ban đầu +2% -Tất cả các nguồn vốn vay xây dựng phải được sử dụng để phục vụ việc triển khai dự án này và được kiểm soát bởi người cho vay xây dựng.

Trust-Us đã tiến hành thủ tục pháp lý đối với chứng thư ủy thác và một phụ lục hợp đồng đính kèm nêu rõ điều khoản phụ tất yếu và những điều kiện của nó cho We-Sell.

Ngay sau đó, Trust-Us đã được Công ty Tài chính Security-Lend cấp vốn xây dựng. Vốn vay xây dựng được thương lượng với mức18.000.000 USD theo Chứng thư ủy thác đầu tiên với Tỉ lệ lãi suất cho vay thấp nhất+2% lợi nhuận. Security-Lend gởi chứng thư ủy thác của mình cho công ty bảo hiểm quyền sở hữu và yêu cầu hợp đồng Cho vay ALTA chứng tỏ quyền giữ thế chấp của mình trong vị trí đầu tiên dựa trên điều khoản phụ tất yếu trong chứng thư ủy thác cho We-Sell.

Nhân viên xác định quyền sở hữu xem lại chứng thư ủy thác cho We-Sell và thấy rằng số tiền xây dựng và tỉ lệ lãi suất phù hợp với những điều kiện nêu ra trong phụ lục hợp đồng. Nhân viên xác định quyền sở hữu tuy nhiên vẫn yêu cầu We-Sell chấp hành một Thỏa thuận Phụ theo mẫu tiêu chuẩn CLTA. We-Sell đồng ý và ký vào mẫu CLTA nhưng thêm vào yêu cầu rằng thỏa thuận phụ quy định cho tất cả các quỹ xây dựng chỉ được sử dụng cho việc triển khai dự án "Trung tâm Thương mại" và rằng người cho vay xây dựng sẽ kiểm tra việc bồi hoàn.

Nhân viên xác định quyền sở hữu không chấp nhận chứng từ mà bảo rằng anh ta chỉ bảo hiểm khi nào Thỏa thuận Phụ theo mẫu CLTA còn nguyên. We-Sell chấp nhận, vụ giao dịch hoàn tất và những người cho vay xây dựng tài trợ toàn bộ số tiền vay cho Trust-Us.

Sau ba tháng, không có công trình nào của dự án được khởi công và We-Sell cố liên hệ với Trust-Us. Điện thoại của họ không kết nối và dường như họ đã biến mất cùng với toàn bộ quỹ xây dựng.

We-Sell nhận được Thông báo về việc Vỡ nợ từ Công ty Tài chính Security-Lend và ngay lập tức thuê luật sư tiến hành kiện  để ngăn cản việc tịch biên tài sản của Security-Lend. We-Sell khiếu nại rằng thỏa thuận phụ không có giá trị pháp lý bởi vì tất cả các điều kiện của nó được trình bày trong phụ lục hợp đồng đính kèm chứng thư ủy thác không khớp nhau. We-Sell tranh cãi rằng những điều kiện của nó đối với thỏa thuận phụ được bao gồm trong phụ lục hợp đồng đã "thông báo" cho Security-Lend về những điều kiện này, tước vị trí ưu tiên đầu tiên của Security-Lend như công ty xác định quyền sở hữu đã bảo đảm.

Security-Lend rất mừng khi nhân viên xác định quyền sở hữu của họ yêu cầu một thỏa thuận phụ theo mẫu của CLTA không được chỉnh sửa nên đã đưa ra những lời bào chữa cho công ty xác định quyền sở hữu.

Trong vụ tranh chấp, với công ty bảo hiểm quyền sở hữu bào chữa cho Security-Lend, kết quả cuối cùng là phần từ ngữ được thêm vào trong mẫu thỏa thuận phụ của CLTA rõ ràng quy định rằng nó thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó về sự lệ thuộc vào chứng thư ủy thác. Security-Lend lại trở về vị trí ban đầu như nó đã được bảo hiểm.