Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc
Quyền giữ thế chấp cho mức thuế không mong đợi  - Quyền giữ thế chấp về Thuế của Carol B và những Quyền lợi của Hợp đồng bảo hiểm Quyền sở hữu

Hợp đồng bảo hiểm tiêu chuẩn CLTA được cấp cho Carol B. Bà là một người mẹ sống một mình, chỉ phải xoay xở mức lương cho cô hầu gái. Bà cũng chỉ có khả năng đáp ứng một khoản vay với lãi suất thấp từ Dịch vụ Phát triển Cộng đồng Nhà ở Nông thôn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Khoản vay này giúp bà có thể mua được một căn nhà cho riêng mình.

Dịch vụ Phát triển có những tiêu chuẩn rất chặt chẽ đối với các cá nhân có thu nhập thấp. Những tiêu chuẩn này bao gồm các mục như tỉ lệ thanh toán khoản vay đối với mức thu nhập của cá nhân và mức thuế bất động sản mà họ có khả năng thanh toán. Carol B. đáp ứng được những tiêu chuẩn này, nhưng nếu mức thuế bất động sản hay mức thanh toán khoản vay tăng sẽ loại bà ra khỏi Chương trình Cho vay và bà sẽ phải chịu tổn thất trong việc mua nhà.

Ngay sau khi mua bất động sản, Carol B. nhận được một hóa đơn thuế bất động sản mới. Hóa đơn đưa ra mức thuế hơn   2.000 USD mỗi năm, điều này sẽ khiến bà không đủ khả năng làm chủ căn nhà nữa. Khi liên hệ với văn phòng của người thẩm định, Carol B. được cho biết rằng các mức thuế gia tăng bao gồm một khoản thẩm định đặc biệt 9.000 USD đối với một loại thuế đường sá cụ thể. Loại thuế đặc biệt này không được nêu trong báo cáo sơ bộ mà Carol B. và Chương trình Cho vay đã nhận được như một vấn đề tách biệt.

Sau đó cả Carol B. và Chương trình Cho vay đã liên hệ với công ty bảo hiểm quyền sở hữu. Chúng tôi đã sắp xếp để thanh toán ngay các khoản thuế đặc biệt đó, giúp Carol B. có đủ khả năng làm chủ căn nhà của bà.