Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Bán nhà của bạn: Các chi phí và phí tổn

Quá trình bán nhà bao gồm nhiều loại chi phí và lệ phí. Thông tin dưới đây chung cho đa số trường hợp. Nhiều điều khoản có thể thương lượng với bên mua. Tham khảo thêm chuyên gia địa ốc để biết thêm chi tiết.

 • Tiền hoa hồng cho công ty kinh doanh nhà đất

 • Phí trả cho việc chuẩn bị chứng từ cho chứng thư

 • Thuế chuyển nhượng có chứng từ

 • Bất kì thuế chuyển nhượng/ chuyển giao (theo hợp đồng)

 • Bất kì lệ phí vay vốn do chủ nợ của người mua yêu cầu

 • Thanh toán mọi khoản nợ theo tên người bán (hoặc cân bằng nợ tồn đọng nếu người mua đảm nhận)

 • Thanh toán hết tiền lãi dồn lại cho chủ nợ, phí trình bày thông tin, phí tái chuyển giao và tiền phạt trả trước.

 • Kiểm tra mối (theo hợp đồng)

 • Công việc trừ mối (theo hợp đồng)

 • Bảo hành nhà (theo hợp đồng)

 • Bất kì quyền phán quyết, quyền giữ thế cháp thuế, .., đối với người bán

 • Phân chia thuế (đối với những loại thuế chưa trả cho đến thời điểm chuyển giao quyền sở hữu)

 • Bất kì loại thuế nào mà chủ sở hữu cũ chưa trả

 • Phí ghi chép thiết lập mọi văn bản cho người bán

 • Bất kì giao kèo nào hoặc bản đánh giá định mức căn nhà (theo hợp đồng)

 • Bất kì và mọi loại thuế đóng trễ hạn

 • Phí công chứng

 • Lệ phí khế ước (theo hợp đồng)

 • Phí bảo hiểm quyền sở hữu (theo hợp đồng)