Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Khi bạn đang sẵn sàng để xin cấp vốn vay xây dựng, các vấn đề đã được đề cập trước đó sẽ tạo thành nền tảng cho một báo cáo sơ bộ phục vụ quyền lợi của bạn và người cho vay của bạn. Sau đó Nhân viên phụ trách về quyền sở hữu sẽ làm việc với bạn và người cho vay của bạn để:

  •  Báo cáo sơ bộ đã được tham chiếu ở trên.
  •  Sơ đồ vị trí của các công trình phụ đã được lưu vào hồ sơ.
  • Cung cấp bản sao giấy tờ đã được lưu trữ (được tham chiếu trong tờ trình về quyền sở hữu) vì có thể người cho vay sẽ yêu cầu.
  • Hỏi ý kiến của bạn và người cho bạn vay để giải quyết bất kỳ nhu cầu hay vấn đề nào về bảo hiểm quyền sở hữu.
  • Xem lại, lưu trữ và bảo hiểm các giấy tờ về cho vay xây dựng do người cho vay yêu cầu.
Nếu bạn dự định khởi công xây dựng bất động sản trước khi vốn vay xây dựng của bạn được ghi vào sổ sách, hãy hỏi ý kiến của Đại diện bán hàng hay Nhân viên phụ trách Quyền sở hữu của Fidelity National Title trước khi việc xây dựng được tiến hành trên khu đất đã được phân lô của bạn.Người cho bạn vay yêu cầu rằng chính sách bảo hiểm quyền sở hữu phải bảo hiểm cho các tổn thất do bất kỳ khiếu nại về quyền giữ thế chấp trong xây dựng. Để cung cấp hình thức bảo hiểm này cho người cho bạn vay, bạn sẽ cần cung cấp một số tiền bồi thường có thể chấp nhận được cho Fidelity National Title. Chúng tôi khuyên bạn nên thông báo ngay cho chúng tôi khi có bất kỳ công trình nào khởi công trên khu đất thuộc dự án của bạn, nhưng không trễ hơn 48 giờ trước khi vốn vay xây dựng của bạn được ghi vào hồ sơ. Điều này sẽ cho chúng tôi khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để chuẩn bị và tiến hành thủ tục đòi bồi thường cho bạn.