Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Chúng tôi tuyển dụng một đội ngũ các nhân viên có chuyên môn cao để kiểm tra, tường thuật, bảo đảm và bảo hiểm điều kiện của quyền sở hữu đối với tất cả hình thức của khu phát triển nhà đã phân lô. Thêm vào đó, với tư cách là một thành viên của đội ngũ phát triển nhà ở của Fidelity National Title, chúng tôi hiểu rằng công việc của chúng tôi là hợp tác chặt chẽ với bạn, kỹ sư dự án và luật sư của bạn để dự đoán và giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu phát sinh trong tiến trình của dự án.

Chúng tôi cộng tác với đội ngũ của bạn trong việc kiểm tra và đề xuất các giải pháp cho những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu như:
  • "Công trình khởi công có tính chất chung" hoặc nói cách khác là những công trình phụ không xác định rõ vị trí.
  • Quyền hạn thực tế hay ngầm định về việc tiếp cận bề mặt để khai thác nguồn dầu sẵn có hay quyền hạn về khoáng chất.
  • Điều khoản, điều kiện và hạn chế (CC&R) đã được ghi lại hạn chế hay cấm phát triển công trình đã đề xuất.
  • Giấy tờ có tính chất ràng buộc có thể làm phát sinh sự chênh lệch hay chồng chéo lên nhau đối với việc mô tả hay thiết lập ranh giới của bất động sản.
  • Các công trình phụ được ghi trong hồ sơ được dựa trên vị trí hay việc sử dụng chúng có thể ảnh hưởng hay mặt khác là hạn chế phát triển khu nhà đã đề xuất.
  • Các vấn đề liên quan đến lối vào chính hay phụ đối với khu vực của dự án đang thi công.
Trên đây chỉ là một vài vân đề có thể trì hoãn, cản trở hay làm hỏng kế hoạch phát triển dự án đã đề xuất. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể luôn là công ty xác minh quyền sở hữu cho khu đất của bạn. Tuy nhiên, do chúng tôi sẽ làm việc với bạn và sau đó là đội ngũ của bạn, xem xét việc tìm kiếm đầu vào của chúng tôi trước khi hoàn tất khế ước cho bên thứ ba về khu đất. Chúng tôi rất vui lòng  hỗ trợ bạn bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào cần thiết.