Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Mua nhà của bạn: Các chi phí và lệ phí

Có nhiều khoản chi phí và lệ phí khi bạn mua nhà. Danh sách chi phí dưới đây sẽ minh hoạ ví dụ về những khoản chi phí mà bạn phải trả. Xin hãy nhớ rằng bạn có thể thương lượng về trách nhiệm cho một số chi phí và bên chịu trách nhiệm có thể không hoàn toàn giống nhau ở những vùng khác nhau. Hãy hỏi văn phòng địa ốc ở nơi bạn ở về chi phí áp dụng ở khu vực mình.

 • Phí bảo hiểm quyền sở hữu (theo hợp đồng)
 • Lệ phí khế ước (theo hợp đồng)
 • Chuẩn bị hồ sơ (nếu được áp dụng)
 • Phí công chứng
 • Tiền ghi chép tất cả văn bản, tài liệu theo tên người mua
 • Thanh tra (theo hợp đồng)
 • Đánh thuế (từ ngày tiếp nhận)
 • Phí trước bạ
 • Mọi khoản phí vay mới (trừ những khoản mà người cho vay yêu cầu bên bán phải trả)
 • Lãi suất đôi với khoản vay mới kể từ ngày cho vay đến 30 ngày trước ngày trả đầu tiên
 • Lệ phí trách nhiệm/ chuyển sổ cho việc đảm nhiệm khoản vay hiện hành (nếu được áp dụng)
 • Lệ phí văn bản chứng thực hưởng lợi từ khoản vay hiện tại
 • Phí thanh tra (mái nhà, thanh tra tài sản, địa chất, ...)
 • Bảo hành nhà (theo hợp đồng)
 • Thuế chuyển nhượng/ chuyển giao thành thị (theo hợp đồng)
 • Phí bảo hiểm hoả hoạn trong năm đầu