Click Here for COVID-19 Info
Fidelity National Title Insurance Company Skip Navigation Links
Trang chủ
Thông tin về Quyền sở hữuExpand Thông tin về Quyền sở hữu
Thư ViệnExpand Thư Viện
Văn Phòng
Người tiêu dùngExpand Người tiêu dùng
Về chúng tôiExpand Về chúng tôi
Liên lạc

Trong suốt giai đoạn vạch kế hoạch cho dự án của bạn, chúng tôi sẽ đảm nhiệm những dịch vụ sau cho bạn, luật sư và kỹ sư dự án của bạn.

BƯỚC 1
Bản đồ thăm dò và xem xét ranh giới cho kỹ sư dự án của bạn.
Cung cấp văn bản về ranh giới, chứng thư giao quyền, bản đồ được lưu trữ, quyền sử dụng trên đất người khác được lưu trữ và các giấy tờ cần thiết khác để chuẩn bị vạch ra các kế hoạch và bản đố dự án.

BƯỚC 3
Báo cáo sơ bộ (dành cho mục đích vẽ bản đồ phân lô) sẽ được cung cấp cho bạn, kỹ sư dự án của bạn, thành phố và/hoặc hạt cũng như các bên liên quan khác. Những báo cáo và Giấy bảo đảm Phân lô đi kèm (được cung cấp cho thành phố và/hay hạt để lưu trữ bản đồ của bạn) bao gồm các chủ sở hữu hiện tại và tính chất của tất cả các quyền lợi về quyền sở hữu được ghi trong hồ sơ, những quyền lợi này xuất hiện trong các tờ bản đồ về quyền sở hữu được lưu trữ theo những yêu cầu của  Đạo luật về Bản đồ phân lô và các sắc lệnh được ban hành theo đó.

BƯỚC 4
Nếu khu phát triển nhà ở là một tài sản đồng sở hữu thì chúng tôi sẽ lấy bản quy hoạch về tài sản đồng sở hữu từ kỹ sư của bạn và sửa lại cho đúng và nhất quán với tuyên bố về các điều khoản, điều kiện và hạn chế được đề xuất như đã được luật sư dự án của bạn chuẩn bị.

BƯỚC 5
Nếu phải có các thủ tục của Phòng Bất động sản (DRE), thông qua những nhân viên điều phối DRE của công ty chúng tôi, luạt sư hay công ty tiến hành thủ tục cộng tác với DRE, Nhân viên văn phòng của Fidelity National Title sẽ sắp xếp xem xét các giấy tờ được lưu trữ của khu phát triển nhà...các Điều khoản, Điều kiện và Hạn chế (CC&R's), quy hoạch về tài sản đồng sở hữu và chứng thư chuyển nhượng mẫu về việc bán nhà. Nhân viên phụ trách về Quyền sở hữu cũng sẽ cung cấp các báo cáo sơ bộ được yêu cầu phục vụ cho mục đích giải quyết thủ tục của DRE.

BƯỚC 6
Tại Fidelity National Title, Nhân viên phụ trách về Quyền sở hữu của bạn cũng xem xét và lưu lại các giấy tờ đã được phê duyệt về dự án.

BƯỚC 7
Chúng tôi cũng sẽ thảo luận với kỹ sư dự án, luật sư và các thành viên khác trong đội ngũ của bạn để tiến hành giải quyết hay đề ra giải pháp cho các vấn đề hay rắc rối về quyền sở hữu.